Valtion painatuskeskuksesta tulee Edita. Toiminta laajenee toimitustyöhön ja digitaaliseen viestintään.