MAAILMA MUUTTUU.
NIIN MUUTUMME MEKIN.

Me Edita Groupissa olemme muutosmatkalla. Uudistamme jatkuvasti osaamistamme ja autamme samalla myös asiakkaitamme kehittymään. Toimintamme ytimessä ovat ihmiset, ja siksi vahva yrityskulttuuri on meille tärkeä. Haastamme omat ja asiakkaidemme vakiintuneet toimintatavat ja käytännöt voidaksemme kehittää yhdessä uutta. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1859 alkaen, ja matkamme jatkuu.

Me Edita Groupissa olemme muutosmatkalla. Uudistamme jatkuvasti osaamistamme ja autamme samalla myös asiakkaitamme kehittymään. Toimintamme ytimessä ovat ihmiset, ja siksi vahva yrityskulttuuri on meille tärkeä. Haastamme omat ja asiakkaidemme vakiintuneet toimintatavat ja käytännöt voidaksemme kehittää yhdessä uutta. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1859 alkaen, ja matkamme jatkuu.

Edita Group auttaa asiakkaitaan viestimään tehokkaammin ja tuottaa heidän käyttöönsä luotettavaa painettua ja digitaalista tietoa.

Konsernissa on kolme liiketoiminta-aluetta: Edita Lakitieto tarjoaa lakitiedon asiantuntijoille uusinta juridista ammattitietoa verkkopalveluina, koulutuksina ja kirjoina. Edita Oppiminen tuottaa laadukkaita oppimateriaaleja sekä opetus- ja kasvatusalan koulutuksia oppimisen ja opettamisen tueksi. Edita Prima on erikoistunut yritysten ja organisaatioiden asiakasviestinnän teknologia- ja tuotantopalveluihin.

Tarinamme

Maailma
muuttuu.
Niin muutumme
Mekin

Elämme jatkuvan muutoksen maailmassa. Älykkäämpien toimintatapojen löytäminen on geeneissämme.

Tarinamme alkaa vuodesta 1859, jolloin Helsinkiin perustettiin Keisarillisen Senaatin kirjapaino. Ensimmäinen painotyö oli 600 kappaleen painos 10 kopeekan postimerkistä. Postimerkkien lisäksi paino tuotti muun muassa veronauhoja, tilikirjoja, asetuskokoelmia sekä Suomen valtion setelirahat.

1911 perustettiin Valtion julkaisutoimisto. Sen tehtävänä oli julkaista asetuskokoelmia, toimia valtion kustantamien julkaisujen myyjänä ja jakelijana sekä varastoida valtion tuottamat julkaisut. Näin saivat alkunsa kustantamisen palvelut. Vielä nykyäänkin painamisen ja kustantamisen palvelut ovat osa toimintaamme.

Vuosisadan ja vuosikymmenien vaihtuessa olemme pystyneet muuttumaan ja uudistumaan yhä uudelleen. Nyt 2020-luvulla iso osa palveluistamme on digitaalisia.

 

Edita Priman tarina
Edita Lakitiedon ja Edita Oppimisen tarina

HISTORIAMME
AIKAJANALLA

Kuvaa ei voitu ladata

Vieritä palstaa alaspäin

2024

Edita Publishing Oy:n osittaisjakautuu vuoden 2024 alussa kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi, joista toinen palvelee lakitiedon ja toinen oppimisen asiakkaita. Muutoksen seurauksena konsernissa on nyt kolme tytäryhtiötä, jotka vastaavat myös konsernin liiketoiminta-alueita: Edita Lakitieto Oy, Edita Oppiminen Oy ja Edita Prima Oy.

2023

Konserni kertoo luopuvansa Kuninkaantammen kiinteistöstä ja myy sen Evlin kiinteistökehitysrahastolle. Konserni tiedottaa myyvänsä tytäryhtiö Edita Priman pohjoismaiselle PostNord Strålforsille. Kauppa on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle. Konserni aloittaa valmistelut Edita Publishingin jakamiseksi kahteen erilliseen yhtiöön vuoden 2024 alusta alkaen.

2023

Konsernissa toimii kolme liiketoiminta-aluetta: Edita Prima sekä Edita Publishingiin kuuluvat Edita Lakitieto ja Edita Oppiminen.

2022

Konsernista tulee Edita Group, ja se keskittyy kehittämään ja vahvistamaan kahden liiketoiminta-alueensa, Edita Priman ja Edita Publishingin, toimintaa.
Uudistuminen jatkuu.

 

Kuvaa ei voitu ladata
2021

Konserni ilmoittaa luopuvansa Nordic Morning -liiketoiminta-alueesta ja myy sen ruotsalaiselle H&H Groupille.

2017

Konsernissa on 12 eri yhtiötä, joilla kaikilla on oma brändi ja tarjoama. Konserni toimii holding-yhtiönä. Tarvitaan uusi strategia, jossa korostuvat oppiminen ja muutos. Konsernista tulee Nordic Morning Group Oyj. Sen liiketoiminnat ryhmitellään kolmeen tarjoamaan:

 • Datavetoinen markkinointi ja palvelumuotoilu – Nordic Morning
 • Älykäs oppiminen ja lakitieto – Edita Publishing
 • Automaattinen asiakasviestintä – Edita Prima
Kuvaa ei voitu ladata
2016

Konserni ostaa CountQuestin, joka on datan analysointiin erikoistunut yhtiö.

2015

Konserni ostaa Ottobonin, joka on johtava digitaalisen viestinnän toimisto Ruotsissa. Konserni ostaa myös suomalaisen Alkuvoiman, joka muuttaa nimensä Ottoboni Finlandiksi.

2014

Konserni ostaa Seed Digital Median Suomessa. Yhtiö on erikoistunut asiakassuhdemarkkinointiin.

2013

Konsernista tulee Nordic Morning.

2012

Yhtiö ostaa suomalaisen koulutuskeskus Educoden sekä Pohjoismaiden johtavan digitaalisen markkinnoinnin toimiston, Klikin, jolla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

2009

Edita-konserni täyttää 150 vuotta.

Kuvaa ei voitu ladata
2008

Yhtiö ostaa ruotsalaisen Citat Groupin, johon kuuluvat mainostoimisto Citat AB, viestintätoimisto JG Communication sekä Mods Graphic Studio.

2007

Yhtiö ostaa osan Ruotsissa toimivasta Brand Systemsistä, joka kehittää MRM-järjestelmiä (Marketing Resource Management).

2006

Yhtiö ostaa osan Ruotsin Falunissa sijaitsevasta Bobergin painotalosta.

2004

Yhtiö aloittaa luopumisen perinteisistä painopalveluista ja keskittyy digitaalisen osaamisen vahvistamiseen.

Kuvaa ei voitu ladata
2001

Edita ostaa Graphiumin painotoiminnan, mukaan lukien Edita Västra Arosin, Ruotsissa.

2000

Toiminta Ruotsissa käynnistyy.

1998

Ensimmäinen digitaalisen markkinoinnin toimisto, To the Point, ostetaan.

1996

Valtion painatuskeskuksesta tulee Edita. Toiminta laajenee toimitustyöhön ja digitaaliseen viestintään.

Kuvaa ei voitu ladata
Kuvaa ei voitu ladata
1975

Painotalo siirtyy Hakuninmaan toimipisteeseen (nyk. Kuninkaantammi) Helsingin ja Vantaan rajalle. Uusia teknologioita otetaan käyttöön.

1960

Yhtiö työllistää noin 500 työntekijää. Markkina kehittyy vakaasti 1960-, 1970- ja 1980-lukujen aikana. Yhtiö tekee korkealaatuisia painotöitä sekä julkaisee kirjoja.

Kuvaa ei voitu ladata
Kuvaa ei voitu ladata
1952

Uusi painotalo valmistuu Helsingin keskustaan.

1940

Yhtiö laajenee, ja sen palveluksessa on 200 työntekijää. Tarvitaan isompi painokone. Sota kuitenkin sotkee suunnitelmat.

1917

Suomi itsenäistyy. Painotalo siirtyy valtion omistukseen, ja sen nimeksi tulee Valtion painatuskeskus.

Kuvaa ei voitu ladata
1909

Kirjapaino alkaa painamaan Suomen suuriruhtinaskunnalle muun muassa sanomalehtiä.

1859

Keisarillisen Senaatin kirjapaino perustetaan Helsinkiin. Suomi on vielä Venäjän suuriruhtinaskunta. Ensimmäinen tilaustyö on 600 kappaletta 10 kopeekan postimerkkejä Venäjän tsaarille. Työntekijöitä kirjapainossa on neljä: painaja, latoja, työnjohtaja ja lähetti.

Yrityskulttuurimme

VAHVUUTENA
YHTENÄINEN YRITYSKULTTUURI

Edita Groupissa päivittäisen työn tukena on erilaisia yhteisiä työkaluja, jotka vahvistavat kulttuuriamme ja yhtenäistävät toimintatapojamme. Konsernin muuttuessa korostuu yhtenäisen organisaatiokulttuurin merkitys.

Konsernin toimintaperiaatteet (Guiding Principles) ohjaavat päivittäistä toimintaamme ja kehittävät kulttuuriamme.

Meillä kaikilla on oma tärkeä rooli tässä kokonaisuudessa. Konsernin toimintaperiaatteet ja yksilön omat arvot näkyvät tavassamme työskennellä ja viestiä kollegoiden, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Toimintaperiaatteidemme luomiseen ovat osallistuneet kaikki työntekijämme.

AAR-menetelmä

AAR-menetelmä (After Action review) on rakenteistettu prosessi, jossa pohditaan ja analysoidaan, mitä tapahtui, miksi jotain tapahtui ja mitä voitaisiin tehdä toisin. Tällä prosessilla tuemme henkilöstömme oppimista, osoitamme luottamusta ja kannustamme rohkeasti kokeilemaan uutta.

 • Mikä oli tavoite?
 • Kuinka hyvin saavutimme tavoitteemme?
 • Mitä teimme hyvin ja miksi onnistuimme siinä?
 • Mitä voimme tehdä paremmin ja miten voimme muuttaa toimintaamme?
 • Lisäksi: Missä määrin toimimme toimintaperiaatteidemme mukaisesti?

Tärkeimmät tehtävät, MIT

Haluamme varmistaa, että kaikilla työntekijöillämme on yhteinen käsitys tavoitteistamme ja että jokainen tietää toimivansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi on tärkeää, että jokainen meistä tunnistaa omat kaikkein tärkeimmät tehtävänsä (Most Important Tasks, MIT).

Mitä

Kaikkein tärkeimmät tehtävät (MIT) ovat töitä ja toimenpiteitä, jotka tukevat toimintasuunnitelman ja strategian toteutumista. MITien avulla on helppo painottaa ja kuvata päivittäisiä tai viikoittaisia tehtäviä. Jokaisen pitäisi pystyä tunnistamaan kolme kaikkein tärkeintä tehtäväänsä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Miksi

Kun MITit on yhdessä avoimesti sovittu, helpottuu uusien ideoiden kehittäminen ja niistä puhuminen. Omien tavoitteiden tunnistamiseen kannattaa käyttää hieman aikaa, sillä ne auttavat saavuttamaan tavoitteet.

Vaikutus kulttuuriin

Henkilökohtaiset MITit kehittävät vastuullisuutta, tehokkuutta sekä itsensä johtamista. MITit vaikuttavat myönteisesti koko konsernin työskentelyilmapiiriin.

Vastuullisuus

Vastuullisuus ja luottamuksen ylläpitäminen ovat toimintamme ytimessä

Me Edita Groupissa haluamme vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti ja johtaa liiketoimintaamme vastuullisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa tarjotaksemme heille kasvua ja asiakastyytyväisyyttä edistäviä ratkaisuja.

Edita Groupin vastuullisuustoimet vastaavat ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan osa-alueita (ESG). Tavoitteenamme on kannattava ja vastuullista liiketoimintaa tukeva kasvu, mikä edellyttää myös taloudellisesti vastuullista toimintaa ja hyvää yrityskansalaisuutta.

Liiketoiminta-alueemme

Konsernin
liiketoiminta-alueet

Edita Groupissa on kolme liiketoiminta-aluetta: Edita Lakitieto, Edita Oppiminen ja Edita Prima.

Edita Prima

Yrityksen asiakasviestintä vaatii onnistuakseen ammattitaitoa ja turvallisia teknologiaratkaisuja. Edita Prima mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan viestinnän modernin teknologian, tuotannon ja asiantuntijoiden avulla.

Palvelumme kattavat laajan kirjon erilaisia asiantuntijapalveluita ja moderneja teknologisia ratkaisuja paikallisesti. Olemme erityisen taitavia löytämään laaja-alaisia ratkaisuja asiakasdokumenttien ja -viestien alueella.

Kuvaa ei voitu ladata www.editaprima.fi

Edita Oppiminen

Edita Oppimisen missiona on tuottaa onnistumisen iloa oppimiseen. Tarjoamme laadukkaita oppimateriaaleja sekä opetus- ja kasvatusalan koulutuksia oppimisen ja opettamisen tueksi. Eri koulutusasteille suunnatuissa oppimateriaaleissamme yhdistyvät moderni pedagogiikka ja tuorein tutkimustieto. Koulutuksemme laajentavat ja syventävät henkilöstön osaamista, työmotivaatiota ja hyvinvointia.

Kuvaa ei voitu ladata oppiminen.edita.fi

Edita Lakitieto

Edita Lakitieto auttaa juristeja ja muita oikeudellista tietoa tarvitsevia ammattilaisia pitämään tietonsa ajan tasalla ja helpottaa heidän arkeaan tehokkailla työvälineillä. Tuottamamme lakitietopalvelu Edilex on Suomen johtava ja laajin juridisen tiedon lähde ammattilaisille. Verkkopalveluiden lisäksi tarjoamme kattavan valikoiman lakikoulutuksia, juridista kirjallisuutta sekä lakikirjoja ja -kokoelmia.

Kuvaa ei voitu ladata lakitieto.edita.fi
Konserni lukuina

Edita-yhtiöiden
liikevaihto 1.1.2021 – 30.6.2022:

87,3 MEUR

Valtionomistus:

100 %

Työntekijöitä:

200

Konsernin
perustamisvuosi:

1859

Toimipisteitä:

2
Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA
EDITA GROUPISSA

17/06/2024

Edita Group toteuttaa sisäisen rakennejärjestelyn Edita Lakitiedon liiketoiminnassa

Kuvaa ei voitu ladata
Lue lisää
02/04/2024

Kristiina Kujala on nimitetty Edita Groupin toimitusjohtajaksi

Kuvaa ei voitu ladata
Lue lisää
21/03/2024

Edita Groupin IT-toimintojen johdossa aloittaa Mikko Särkkä

Kuvaa ei voitu ladata
Lue lisää
18/03/2024

Edita Groupin hallituksessa muutoksia

Kuvaa ei voitu ladata
Lue lisää
Meille töihin

KIINNOSTAAKO TYÖ ASIAKASVIESTINNÄN, OPPIMISEN TAI LAKITIEDON PARISSA?

Me Edita Groupissa olemme muutosmatkalla. Haluamme uudistaa osaamistamme ja samalla tukea myös asiakkaidemme liiketoiminnan kehittymistä.

Autamme asiakkaitamme viestimään tehokkaammin ja tuotamme asiakkaidemme käyttöön luotettavaa tietoa niin painettuna kuin digitaalisesti.

Haluaisitko tulla mukaan muutosmatkallemme sähköisen asiakasviestinnän, oppimisen tai lakitiedon asiantuntijaksi?

Jos vastasit kyllä, tutustu avoimiin työpaikkoihimme liiketoimintojemme rekrytointisivuilla tai jätä avoin hakemus:

Edita Priman avoimet työpaikat
Edita Lakitiedon avoimet työpaikat
Edita Oppimisen avoimet työpaikat
Edita Groupin avoimet työpaikat

Hallinnointi

Hallinnointi

Suomen valtio omistaa Edita Groupin. Emoyhtiö Edita Group Oyj:n lisäksi konserniin kuuluu kolme tytäryhtiötä: Edita Lakitieto Oy, Edita Oppiminen Oy ja Edita Prima Oy. Ne vastaavat myös konsernin liiketoiminta-alueita.

Konsernin päättävät elimet ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja Edita Priman johtoryhmä.

Lue lisää hallinnoinnistamme

Anu Kankkunen

puheenjohtaja

Talous- ja rahoitusjohtaja, osakas, P2X Solutions Oy

Sinikka Mustakari

varapuheenjohtaja

Neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto

Jani Engberg

jäsen

Chief Commercial Officer (CCO), Videobot Oy

Anja Kahri

jäsen

Hallitusammattilainen

Niko Korte

jäsen

VP, Head of Fossil Free Business Platforms, SSAB

Kuvaa ei voitu ladata

Kristiina Kujala

Toimitusjohtaja
Edita Group Oyj

Kuvaa ei voitu ladata

Hanna Korhonen

Henkilöstöjohtaja
Edita Group Oyj

Kuvaa ei voitu ladata

Heikki Autio

toimitusjohtaja,
Edita Prima Oy

Kuvaa ei voitu ladata

Kalle Toivonen

toimitusjohtaja,
Edita Lakitieto Oy,

Kuvaa ei voitu ladata

Tomi-Pekka
Niukkanen

toimitusjohtaja,
Edita Oppiminen Oy

Kuvaa ei voitu ladata

Hanna-Maarit
Nieminen

myynti- ja markkinointijohtaja,
Edita Oppiminen Oy

Yhteystiedot

Edita Group Oyj

PL 110, FI-00043 EDITA
Käyntiosoite: Verkkosaarenkatu 5, Helsinki
Puh. 020 450 00
Y-tunnus: 0912752-6
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@editagroup.com

Laskutustiedot
Edita Group Oyj
Y-tunnus 0912752-6
ALV-numero ………. FI09127526
Verkkolaskuosoite …….. 003709127526
Peppol ……………. 0037:003709127526
Operaattori ……… Pagero
Operaattoritunnus …….003723609900 tai PAGERO

Paperilaskut:
Edita Group Oyj
PL 7166
02066 DOCUSCAN
Finland

Sähköpostilla lähetettävien laskujen osoite skannaukseen
invoice.09127526@xbs-salo.com

Edita Lakitieto Oy

PL 700
00043 EDITA
Käyntiosoite: Verkkosaarenkatu 5,
00580 Helsinki

Lisää yhteystietoja:
lakitieto.edita.fi/ota-yhteytta

 

Edita Oppiminen Oy

PL 800
00043 EDITA
Käyntiosoite: Verkkosaarenkatu 5,
00580 Helsinki

Lisää yhteystietoja
oppiminen.edita.fi/ota-yhteytta/

 

 

Edita Prima Oy

PL 510
00043 EDITA

Toimiston käynti- ja postiosoite:
Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki

Painotalon käynti- ja postiosoite:
Kuninkaantammenkierto 3, 00430 Helsinki

Lisää yhteystietoja:
www.editaprima.fi

Johto

Kristiina Kujala
Toimitusjohtaja
Edita Group Oyj
020 450 00
Median yhteydenotot
Lähetä viesti

 

Hanna Korhonen
Henkilöstöjohtaja
Edita Group Oyj
020 450 00
Lähetä viesti

Heikki Autio
Toimitusjohtaja
Edita Prima Oy
020 450 00
Lähetä viesti

Kalle Toivonen
Toimitusjohtaja
Edita Lakitieto Oy
020 450 00
Lähetä viesti

Tomi-Pekka Niukkanen
Toimitusjohtaja
Edita Oppiminen Oy
020 450 00
Lähetä viesti

Hanna-Maarit Nieminen
Myynti- ja markkinointijohtaja
Edita Oppiminen Oy
020 450 00
Lähetä viesti

Muut yhteyshenkilöt

Mikko Särkkä
Head of Group IT
020 450 00
Lähetä viesti

Tommi Virtanen
Group controller
Edita Group Oyj
040 590 4040
Lähetä viesti

Tuula Wäyrynen
Hallinto- ja viestintäpäällikkö
Edita Group Oyj
040 824 3459
Median yhteydenotot
Lähetä viesti

Ota yhteyttä

TOIVOTKO YHTEYDENOTTOA TAI HALUATKO ANTAA MEILLE PALAUTETTA? LÄHETÄ MEILLE VIESTI.

  Vuosikertomus

  Vuosikertomus

  Edita Groupin vuosikertomus raportointikaudelta 1.7.2022–31.12.2023 on julkaistu. Tilikautemme oli pidennetty ja poikkeuksellisesti 18 kuukauden mittainen.