Konsernissa toimii kolme liiketoiminta-aluetta: Edita Prima sekä Edita Publishingiin kuuluvat Edita Lakitieto ja Edita Oppiminen.