Konserni kertoo luopuvansa Kuninkaantammen kiinteistöstä ja myy sen Evlin kiinteistökehitysrahastolle. Konserni tiedottaa myyvänsä tytäryhtiö Edita Priman pohjoismaiselle PostNord Strålforsille. Kauppa on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle. Konserni aloittaa valmistelut Edita Publishingin jakamiseksi kahteen erilliseen yhtiöön vuoden 2024 alusta alkaen.