Keisarillisen Senaatin kirjapaino perustetaan Helsinkiin. Suomi on vielä Venäjän suuriruhtinaskunta. Ensimmäinen tilaustyö on 600 kappaletta 10 kopeekan postimerkkejä Venäjän tsaarille. Työntekijöitä kirjapainossa on neljä: painaja, latoja, työnjohtaja ja lähetti.