Edita Group Oyj:n tytäryhtiö Edita Publishing Oy:n osittaisjakautuminen on toteutunut suunnitellusti vuoden 2023 lopussa. Kuluvan vuoden alusta eli 1.1.2024 alkaen toimintansa aloitti uutena yhtiönä Edita Oppiminen Oy, johon Edita Publishing Oy:n oppimisen liiketoiminta siirtyi vuodenvaihteessa. Editan lakitiedon liiketoiminta jatkaa Edita Publishing Oy:ssä, ja yhtiön nimi on vaihtunut Edita Lakitieto Oy:ksi. Muutoksen jälkeen Edita Groupilla on kolme tytäryhtiötä eli Edita Prima Oy, Edita Oppiminen Oy ja Edita Lakitieto Oy, jotka vastaavat samalla myös konsernin liiketoiminta-alueita.

Nyt toteutetulla jakautumisella konserni haluaa entisestään vahvistaa oppimisen ja lakitiedon omien strategioiden toteuttamista ja edistää liiketoimintojen kehittymistä. Kummallakin liiketoiminnalla on hyvät kasvumahdollisuudet omilla päämarkkinoillaan, ja jakautuminen lisää niiden kilpailukykyä.

Koko Edita Publishing Oy:n palveluksessa ollut henkilöstö jatkaa yhtiöissä vanhoina työntekijöinä. Edita Lakitieto Oy:n toimitusjohtajana jatkaa Kalle Toivonen. Edita Oppiminen Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Tomi-Pekka Niukkanen 31.12.2023 alkaen. Konsernin johtoryhmän muodostavat 1.1.2024 alkaen Edita Prima Oy:n toimitusjohtaja Heikki Autio, Edita Lakitieto Oy:n toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Edita Oppiminen Oy:n toimitusjohtaja Tomi-Pekka Niukkanen, Edita Oppiminen Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Hanna-Maarit Nieminen sekä konsernin henkilöstöjohtaja Hanna Korhonen.  Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat suoraan konsernin toimitusjohtajalle, Kristiina Kujalalle.

Asiakkaille muutos näkyy vain vähän, sillä asiakkaita ovat jo aiemmin palvelleet Edita Lakitieto ja Edita Oppiminen -liiketoiminta-alueet.

”Jakautuminen itsenäisiin yhtiöihin vahvistaa liiketoimintojen mahdollisuuksia kasvaa omilla markkinoillaan ja keskittyä palvelemaan omia asiakkaitaan. Uskon, että asiakkaat saavat jatkossa entistäkin parempaa palvelua ja juuri heidän tarpeisiinsa suunniteltuja ratkaisuja. Jakautuminen selkeyttää myös yhtiöiden erilaisia arvonluontiprofiileja, ja liiketoimintojen arvon kasvattaminen on helpompaa erillisinä yhtiöinä”, sanoo Edita Group Oyj:n va. toimitusjohtaja, talousjohtaja Kristiina Kujala.

Lisätietoja:

Kristiina Kujala
va. toimitusjohtaja, talousjohtaja
Edita Group Oyj
040 0761 752
kristiina.kujala@editagroup.com