Edita Groupiin kuuluvan Edita Priman toimintaa on arvioitu ensimmäistä kertaa maailmanlaajuisen EcoVadis-vastuullisuusjärjestelmän avulla. Yhtiö sai arvioinnissa huipputuloksen ja sijoittuu tuloksellaan kultaluokkaan eli parhaan viiden prosentin joukkoon kaikista arvioiduista yrityksistä.

Riippumatonta arviointia valvoo kansainvälinen tieteellinen komitea. Yritysten vastuullisuutta arvioidaan neljällä eri osa-alueella, jotka ovat ympäristö, eettiset toimintaperiaatteet, työ- ja ihmisoikeudet sekä vastuulliset hankinnat.

Toimitusjohtaja Heikki Aution mukaan tulos on palkinto Edita Priman pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä.

”Yrityksillä on olennainen tehtävä yhteiskunnassa vastuullisina toimijoina. Vastuullisuus ei enää voi olla irrallinen raportointitapa, vaan jokapäiväisessä toiminnassa tulee näkyä halu parantaa työ- ja elinympäristöjä. Edita Priman saama arviointi on kiitos meidän osaavalle ja sitoutuneelle henkilökunnallemme. Tulos kannustaa meitä edelleen kehittämään toimintaamme ja palveluitamme muun muassa pienentääksemme ympäristölle aiheutuvia haittoja”, sanoo Heikki Autio.

Vuonna 2007 perustettu EcoVadis on yksi maailman suurimmista vastuullisuusarviointien tekijöistä. Sen menetelmät perustuvat kansainvälisiin kestävän kehityksen standardeihin, kuten GRI-ohjeistoon, YK:n Global Compact -aloitteeseen sekä ISO 26000 -standardiin. EcoVadis on arvioinut yhteensä yli 100 000 yritystä yli 175 maassa, ja arviointeja on tehty yli 200 eri toimialalla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Heikki Autio
Edita Prima
040 860 2402
heikki.autio@edita.fi