Tilinpäätöstiedote 1.1.2021-30.6.2022

Toimitusjohtajan katsaus: Edita Group keskittyy Edita-liiketoimintojen kehittämiseen ja kasvuun 

Raportointikaudesta 1.1.2021–30.6.2022 muodostui sekä Edita Groupin historian että muutosmatkan näkökulmasta hyvin erityinen.

Joulukuussa 2021 tiedotimme myyvämme Nordic Morning -liiketoiminta-alueen ja kaikki sen yksiköt Suomessa ja Ruotsissa ruotsalaiselle H&H Groupille. Yrityskauppa toteutui 31. tammikuuta 2022. Uuden konsernin nimeksi valittiin Edita Group, joka kunnioittaa Edita-nimen pitkää historiaa. Tämä muutos aloitti jälleen uuden aikakauden konsernissamme. Muutosmatkamme on saanut uuden suunnan, ja nyt keskitymme Edita-liiketoimintojemme kehittämiseen ja kasvuun.

Raportointikautemme aikana myös maailma ympärillämme muuttui. COVID-19-pandemia muutti sekä markkinatilannetta että työskentely-ympäristöämme merkittävästi. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut kielteisesti talouskasvuun. Edita Groupilla ei ole toimintaa tai omaisuutta Ukrainassa tai Venäjällä, joten sodan vaikutus on ollut meihin vain välillinen.

Haastavista ajoista huolimatta jatkuvat liiketoimintomme menestyivät raportointikaudella taloudellisesti hyvin. Edita Prima saavutti kaksinumeroisen kasvun jo toista vuotta peräkkäin, mikä näkyi myös parantuneena myyntikatteena ja liikevoittona. Kasvua siivittivät etenkin uudet transaktiotulostamiseen liittyvät sopimukset. Lisäksi Edita Prima onnistui solmimaan uusia digitaalisten palvelujen asiakassopimuksia, jotka liittyvät asiakasviestinnän hallintaan, vaalipalveluihin sekä digitaaliseen aineistonhallintaan. Vuoden 2021 alussa tilanne paperimarkkinoilla alkoi muuttua, ja painopaperin kysyntä kasvoi nopeasti. Tämä COVID-pandemian jälkeinen ilmiö johti paperiteollisuudessa vakaviin kapasiteettiongelmiin. Sen seurauksena hinnat nousivat odottamattomasti, toimitusajat pitenivät ja painopaperista oli jopa pulaa. Paperin hintojen nousu vaikutti myös Edita Priman hintoihin raportointikaudella, mikä on vaatinut erilaisia vaikutusta pienentäviä toimenpiteitä.

Tietoturva on tänä päivänä erottamaton osa yritysten liiketoimintaprosesseja. Edita Prima aloitti tietoturvan johtamisjärjestelmän implementoinnin keväällä 2021. Vuoden 2022 alussa järjestelmä otettiin päivittäiseen käyttöön ja tavoitteena on saada sille ISO27001-sertifikaatti. Tämä tärkeä kehitysaskel vahvistaa kykyämme tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia palveluja.

Myös Edita Publishingille ja sen oppimisen ja lakitiedon liiketoiminnoille raportointikausi oli onnistunut. Kauden aikana toiminnan keskiössä on ollut näiden kahden ydinliiketoiminta-alueen strategisten kyvykkyyksien vahvistaminen.

Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia kiihdytti oppimateriaalien digitalisaatiota Suomessa. Tämä yhdessä maksuttoman toisen asteen kanssa johti siihen, että useimmat lukiot siirtyivät käyttämään digitaalisia materiaaleja. Iloksemme saatoimme todeta, että odotuksemme lukion uudistuneen opetussuunnitelman mukaisten oppimateriaalien myynnistä toteutuivat raportointikaudella. Ylipäätään kaikkien oppimateriaalien myynti ylitti odotuksemme etenkin vuonna 2021. Edita Publishing on tehnyt myös strategisen investointipäätöksen lähteä mukaan alakoulujen oppimateriaalimarkkinaan ja aloittanut tarvittavien resurssien hankkimisen ja osaamisen rakentamisen. Liiketoiminnan laajentaminen uudelle markkinalle etenee suunnitellusti.

Lakitietoon keskittyvä liiketoimintamme tarjoaa lakitiedon verkkopalveluja, kirjoja ja koulutuksia juristeille ja muille lakitietoa työssään tarvitseville asiantuntijoille. Lakitietopalvelujemme ytimen muodostaa Edilex, joka jatkoi vuosittaista kasvuaan. Toimme markkinoille uusia ja uudistimme olemassa olevia digitaalisia palveluja raportointikaudella.

Edita Publishing on tuottanut oikeusministeriön maksutonta Finlex-verkkopalvelua 1990-lopulta alkaen. Raportointikaudella oikeusrekisterikeskus avasi tarjouskilpailun Finlexin uudesta versiosta ja siihen liittyvistä palveluista. Raportointikauden jälkeen syyskuussa 2022 julkistettiin meidän kannaltamme myönteinen hankintapäätös: Edita Publishing voitti tarjouskilpailun.

Nordic Morning -liiketoiminta-alueen myynnin jälkeen konsernimme on pienentynyt noin 200 työntekijän yritykseksi, jolla on kaksi toimipistettä Suomessa. Koska COVID-19-pandemian vaikutusten pieneneminen on tehnyt kasvokkain työskentelyn mahdolliseksi, otimme maaliskuussa 2022 käyttöön hybridityöskentelymallin.

Osana organisaatiokulttuurimme muutosta toteutimme maaliskuussa 2022 henkilöstökyselyn. Haluamme seurata kehittymistämme ja kerätä arvokasta tietoa muutosmatkamme tueksi. Kyselyn tulokset olivat erittäin hyvät ja jopa parantuneet verrattuna edelliseen, vuonna 2020 toteutettuun kyselyyn, kun tarkastellaan toimintaperiaatteidemme onnistumista. Parhaat arviot sai toimintaperiaatteemme “Luotamme ja arvostamme”. Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja ison organisaatiomuutoksen keskellä tämä on erinomainen tulos.

Haluan omasta puolestani osoittaa luottamukseni ja arvostukseni kiittämällä kaikkia tiimejämme vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisista suorituksista, jotka auttavat kasvattamaan liiketoimintaamme. Lämmin kiitos myös kaikkien niiden kehitysprojektien toteuttamisesta, joita muutosmatkamme onnistuminen on vaatinut.

Kristiina Kujala
va. toimitusjohtaja

 

Edita Groupin tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan

Edita Groupin tilinpäätös 1.1.2021 – 30.6.2022

Edita Groupin vuosikertomus